‘rikkakasvien torjunta’ arkisto

Kokemuksia Väljän tilalta

 

Peltoviljelyn järjestäminen tasapainoisesti on luomuviljelyn perusta. Viljelykierrossa vaihdellaan typensitojakasveja ja viljakasveja. Apilan ja muiden palkokasvien viljelytekniikan hallinta on tärkeää koko viljelyn menestymiselle. Eri viljalajien ja palkoviljojen seosviljely voi parantaa viljelyvarmuutta ja lisätä satotasoja. Aluskasvien käyttö on mahdollisuus tehostaa viljelyä monin tavoin. Rikkakasvien hallintaa viljelytekniikan avulla on tarpeen opetella. Luomuviljelijä Marko Väljä kertoi LuomuTIETOverkolle viljelykokemuksiaan luomukarjatilan viljelyn toteuttamisesta tehokkaasti.  
Lue lisää »

Rikkojen hallinta luomuyrttiviljelyssä

Miten hallita rikkakasveja luonnonmukaisessa yrttien viljelyssä? Mitkä ovat yrttiviljelyn tekniset edellytykset Suomen oloissa? Yrttiviljelyn ansiokkaasta edistämistyöstään äskettäin eläkkeelle jäänyt Bertalan Galambosi kertoi LuomuTIETOverkolle tietojaan ja kokemuksiaan yrttien luonnonmukaisesta viljelystä. Tutkija Bertalan Galambosi on tehnyt pitkän ja erittäin ansioituneen tutkijanuran yrttitutkimuksen ja yrttiviljelyn kehittäjänä maassamme.

 

Lue lisää »

Rikkakasviäestys

Rikkakasviäestystä tarvitaan, kun ennaltaehkäisevät ja epäsuorat menetelmät eivät riitä, kertoo Juuso Joona LuomuTIETOverkon verkkoluennossa. Lue lisää »

Rikkakasvit torjutaan leikaten kasvustosta

Rikkakasvileikkuri CombCut toimii täysin uudella, patentoidulla tavalla, joka hyödyntää rikkakasvien ja viljelykasvien fyysisiä eroja kuten korren/varren paksuuseroja. Kun koneella ajetaan kasvustossa niin terävät veitset kampaavat paksuvartiset rikkakasvit viiltäen poikki. Ohuet viljelykasvien varret ja lehdet liukuvat veitsien ohi katkeamatta. Luomuviljelijä Jonas Carlsson Etelä-Ruotsista on kehittänyt koneen ja sitä ovat testanneet SLU:n tekniikan laitoksen tutkijat. Lue lisää »

Kevätviljapeltojen rikkakasvillisuuden muutokset

Suomessa on seurattu kevätviljapeltojen rikkakasvillisuuden muutoksia laajoin kartoituksin jo 1960-luvulta lähtien. Luonnonmukaisen viljelyn yleistyessä 1990-luvulla kartoituksiin (1997–1999) otettiin mukaan edustava otos luomutiloja, joiden rikkakasvillisuutta vertailtiin tavanomaisesti viljeltyihin tiloihin. Useat 1990-luvulla tutkitut luomutilat olivat olleet luomuviljelyssä vasta lyhyen aikaa. Vuosina 2007–2009 kartoitus toistettiin samoilla peltolohkoilla tavoitteena tutkia luomuviljelyn pitkäaikaisvaikutuksia rikkakasvilajiston monimuotoisuuteen ja toisaalta rikkakasviongelmiin. Tutkimus on osa Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seuranta (MYTVAS) -projektia. Kartoitus tehtiin 14 tutkimusalueella, 283 maatilalla, 595 pellolla, joista 72 oli luomupeltoja. Lue lisää »

Kokemuksia hukkakauran torjunnasta

HukkakauraHukkakaura on viljatiloilla melko yleinen rikkakasvi, jonka torjunta on lakisääteistä. Luomuviljelijä Magnus Selenius kertoo kokemuksiaan hukkakauran torjunnasta luomuviljelyn näkökulmasta LuomuTIETOverkolle laatimassaan dia-esityksessä. Lue lisää »

Rikkakasvien hallinta avomaan luomuvihannesviljelyssä

Monivuotisten rikkakasvien torjunnan pitäisi kuulua jokaisen luomuviljelijän perusosaamiseen. Luomuvihannesten viljelijä toki joutuu torjumaan rikkoja viljoja ja nurmia viljelevää kollegaa perusteellisemmin, ja monivuotisia rikkoja ei pellossa suvaita. Perustana on, ettei niille jätetä viljelykierrossa tilaa. Esimerkiksi jos kierrossa on viljaa, juolavehnälle ei saa antaa mahdollisuuksia edes puinnin jälkeen. Lue lisää »

Magnus Selenius viljelee maata hoitaen

Nybyn tilalla tuotetaan kevätvehnää, öljypellavaa, syys- ja kevätrypsiä. Kaksivuotisista alsikeapilapitoisista nurmista sekä suojakaistoilta tehdään hevosheinää lähiseudun hevosten tarpeisiin.

Viljelykierto on 5-vuotinen: Kevätvehnään perustetaan nurmi, jota seuraa kaksi nurmivuotta. Nurmea seuraa syysrypsi, jota seuraa pellava. Alkukesän puolikesanto on ollut myös mukana viljelykierrossa mukana. Kesäkuun loppuun mennessä kesantoon kylvetään viherlannoitusseos. Lue lisää »

Monitoimikone Cameleon kehitetty luomutiloille Ruotsissa

Cameleon on luomuviljelijän kehittämä isojen viljatilojen modulirakenteinen monitoimikone. Muokkaus, kylvö, lannoitteen levitys ja multaus, rikkakasvien äestys ja haraus voidaan tehdä samalla koneella, kun runkoon vaihdetaan tarvittavat työkoneet. Työleveys on joustavasti valittavissa 3-8 metrin välillä. Kone soveltuu näin sekä pienehköille että isoille tiloille. Työsyvyys ja rivillä kulku ovat tarkasti ohjattavissa. Ohjaus tapahtuu videokameratunnistuksen ja automaattisen hydrauliikan avulla.  Näin harauksissa päästään lähelle riviä. Useampia töitä voidaan myös yhdistellä. Lue lisää »

Tutkimus: Luomuviljelyn maataloudelliset haasteet voitettavissa osaamisella

Viljan ja palkoviljojen seos viljely parantaa viljelyvarmuutta ja satotasoaLuonnonmukainen maatalous tarjoaa malleja kestävään maatalouteen luonnonvarojen hyödyntämisen ja ympäristövaikutusten näkökulmista.  Paul Riesingerin väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli tutkia luomuviljelyssä saavutettaville satotasoille ratkaisevaa kahta tekijää; typpihuoltoa typensidonnan avulla ja rikkakasvien esiintymistä.
Puna-apila-heinäkasvinurmia ja kevätviljoja tutkittiin 34 maatilalla Etelä-Suomen ja Pohjanmaan rannikkoseuduilla.  Niittonurmien satoja, apilapitoisuutta ja typensidontaa sekä eri rikkakasvilajien esiintymistä ja kilpailupainetta kevätviljoissa tarkasteltiin sääolosuhteiden, maan ominaisuuksien ja viljelytoimenpiteiden valossa. Lue lisää »