Hanke

Luomutietoa uudella toimintamallilla –eli LuomuTIETOverkko-hankkessa kehitetään kestävän maatalouden ja erityisesti luomualan osaamista verkostojen, uusien viestintävälineiden ja toimintatapojen avulla. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hallinnoima verkostohanke hankkii, jalostaa ja välittää tietoa ja osaamista alkutuotantoon erityisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön.

Hankkeessa:

  • Kehitetään alan täydennyskoulutusta
  • Tuotetaan monimuoto-opetukseen soveltuvia oppimateriaaleja
  • Rakennetaan koulutusta tukeva verkkopalvelu

Kaikilla näillä osa-alueilla keskeisessä asemassa on uusien toimintamallien kehittäminen. Verkossa toimivat teemaryhmät suunnittelevat koulutuksia, tuottavat oppimateriaaleja ja kehittävät viestintää. Hankkeessa tuotettavat oppimateriaalit julkaistaan verkkopalvelussa.

Toiminta kohdistuu toimintaansa kehittäville luomuviljelijöille, luomuun siirtyville viljelijöille ja luomussa kehitetyistä tuotantomenetelmistä kiinnostuneille tavanomaisille viljelijöille.

Hanketta vetää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä. MTT on mukana osatoteuttajana. Kumppaneita ovat ProAgria Keskusten luomuneuvojat sekä monet muut luomuketjun toimijat ja eri kehittämishankkeet. Hanke on kolmevuotinen ja ajoittuu vuosille 2009-2011. Hanke toteuttaa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena.

Tulosta