Luomun aitouden todentamiseen analyysimenetelmia

Euroopanlaajuisessa tutkimuksessa jäljitetään seuraavat 3 vuotta erityisesti luomutuotteille ominaisia kemiallisia sormenjälkiä ”Fast methods for authentication of organic plant based foods” (AuthenticFood) -tutkimushankkeessa. Luomutuotteiden osalta onkin koettu tarpeelliseksi lähteä kehittämään luomun aitouden varmistavia menetelmiä, ns. aitousindikaattoreita. Suomesta tutkimusryhmässä ovat mukana  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat.

Laajenevat luomumarkkinat edellyttävät valvonnan kehittämistä
Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut vauhdilla viimeisten 10 vuoden aikana. Globaaleilla elintarvikemarkkinoilla luomutuotteista saatava parempi hinta on lisännyt houkutusta saattaa markkinoille väärennettyjä luomutuotteita. Luomutuotteiden osalta onkin koettu tarpeelliseksi lähteä kehittämään luomun aitouden varmistavia menetelmiä, ns. aitousindikaattoreita. Aitousindikaattorit tukevat ja vahvistavat valvonnan luotettavuutta.

Kansainvälisessä tutkimusprojektissa ”Fast methods for authentication of organic plant based foods” (AuthenticFood) testataan ja kehitetään lupaavimpia analyyttisiä menetelmiä kasviperäisten luomutuotteiden aitouden todistamiseksi. Tavoitteena on tarjota valvontaorganisaatioille ja yrityksille työkaluja tuoteväärennösten tunnistamiseksi. Analyyttisten menetelmien kehittämistä ja arviointia tekevät yhteistyössä 16 eri partneria 11 eri Euroopan maasta.

Monitieteinen tutkimus
Monitieteinen tutkimusryhmä koostuu mm. maatalouden ja alkutuotannon tutkijoista, elintarviketieteilijöistä, kemisteistä, sekä valvonta- ja sertifiointiorganisaatioiden edustajista. Käytännössä ryhmä edustaa merkittävää asiantuntijuutta luomumaatalouden ja elintarvikkeiden jäljittämisen ja aitousanalytiikan osalta. Suomea hankkeessa edustavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista tutkimusjohtaja, dosentti Carina Tikkanen-Kaukanen ja erikoissuunnittelija, ETM Marjo Särkkä-Tirkkonen.

AuthenticFood-hanke on EU:n ERA-NET/ Core Organic II -rahoitusohjelmaan “Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems” pohjautuva tutkimushanke. Hanke kestää syyskuuhun 2014 asti.

Lisätietoja:
Hankekuvaus Ruralian sivustolla

Aikaisempi uutinen
Luomuvalvonta siirtymässä satelliittiaikaan 30.9.2011

Tulosta