Luomun brändi nousussa

Luomupäivässä 23.3. 2011 teemana oli ”Luomubrändillä kauppaan”. LuomuTIETOverkko julkaisee  päivän avanneet Seija Kurunmäen ja Anne Leppäsen  sekä Ruotsin osuuskauppa Coopin ympäristö- ja luomujohtaja Mikael Robertssonin esitykset. Esityksissä kerrotaan mm. että kuluttajat ovat aiempaa halukkaampia maksamaan luomusta.Seija Kurunmäki kertoo Luomu brändiksi ja kauppaan -esityksessä (kesto n. 23 min.) projektin toteutuksesta ja tuloksista. Tavoitteena on myydä luomua vuonna 2015 viisi kertaa enemmän kuin 2008. Tämä vaatii tunteisiin vetoavaa, uskottavaa ja myyvää brändiä.

Brändityö on hyvässä alussa. Jorma Ollilan vetämä maabrändityöryhmä nosti talvella 2011 julkaistussa loppuraportissaan luomua hyvin voimakkaasti esiin (ks. Luomu.fi -artikkeli aiheesta). Vuosina 2008 ja 2011 tehdyissä kuluttajien maksuhalukkuutta selvittäneessä tutkimuksissa selvisi, että ruokakulttuurin arvostus on nousussa. Yli puolet vastaajista oli valmis maksamaan ylimääräistä siitä, että tuote oli suomalainen, omalla paikkakunnalla valmistettu tai suomalainen luomutuote. Kolmessa vuodessa eniten oli noussut suomalaisen luomun arvostus.

Anne Leppänen esityksessä Kuluttaja ja luomu 2011 (33 min) selviää, miten kuluttajat tällä hetkellä kokevat luomun. Luomuun liitetään esim. puhtautta, perinteitä ja harmoniaa, mutta vähemmän urbaania elämää ja kauppaa. Erikseen kysyttäessä yli 70 % tutkimuksen vastaajista yhtyy ainakin jossain määrin väitteisiin, että luomuun liittyy myös ympäristön hyvinvointi, tuotantoeläinten hyvinvointi ja että se on lapsille hyvä vaihtoehto.

Luomun brändiopas on laadittu tämän tutkimustiedon pohjalta. Luomubrändiin liittyvän tutkimustiedon lisäksi Leppänen myös esittelee brändiajattelua  yleisemmin.

Coop luomutuotteiden markkinajohtaja Ruotsissa
Osuuskauppa Coop on johtava luomutuotteiden markkinoija Ruotsissa. Coopin osuus Ruotsin luomumyynnistä on 40 %. Luomumyynnin osuus Coopin kokonaismyynnistä on 7,5 %, kun luomumyynnin osuus Ruotsissa on 3,4 %. Luomutuotteiden myynti kasvoi ketjussa vuoden 2010 aikana 10 prosentilla.

Coopin ympäristövetoisen liiketoiminnan kehittämisestä kokemuksia kertoi yrityksen ympäristö- ja luomujohtaja Mikael Robertsson luomupäivässä 23.32011 Helsingissä. Coop luomutuotteiden markkinajohtaja Ruotsissa  (22 min) julkaistaan osana LuomuTIETOverkon tuottamaa multimediamateriaalia kaikkien käyttöön.

Tulosta