Maan kasvukunnon arviointi tilalla

Maan kasvukuntoon vaikuttavat monet eri tekijät. Tilan peltojen maalajit määrittävät lähtökohdat viljavuudelle. Käytetty viljelytekniikka vaikuttaa oleellisesti. Samoin työtekniikka. Viljelijä on tilalla se, joka suunnittelee ja toteuttaa maan kasvukuntoon vaikuttavat toimenpiteet pelloilla.

Harjoittele tilan peltojen kasvukuntoa ja siihen vaikuttavia tekijöiden merkitystä oheisen harjoitustehtävän avulla, jonka on laatinut erikoissuunnittelija Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista

Rajala J Maan kasvukunnon arviointi Harjoitustehtava 120313 (pdf, 4 s.)

Tulosta