Materiaalit

Oppimateriaalit käsittelevät kestävälle maataloudelle ja luomumaataloudelle tärkeitä aiheita, kuten kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa, energiatehokkuutta ja markkinointia. Materiaalien tavoitteena on pedagoginen toimivuus, runsas tietosisältö, käytännönläheisyys ja koulutuksen monimuotoisuuden kasvattaminen.

Hankkeen keskeinen tehtävä on jalostaa tutkimustietoa ja käytännön kokemusperäistä tietoa käyttökelpoiseen ja helposti saavutettavaan muotoon. Tuotettavat oppimateriaalit soveltuvat erilaisilla kursseilla käytettäviksi sekä itseopiskeluun. Hanke tuottaa tavanomaisten oppimateriaalien lisäksi multimediamuotoisia tietoiskuja, joissa tutustutaan uusimpaan tutkimustietoon asiantuntijoiden johdolla ja esimerkkitilojen hyviin käytäntöihin kokeneiden viljelijöiden opastuksella.

Hankkeen kaikki materiaali julkaistaan tämän LuomuTIETOverkon sivuston artikkeleissa.  Pilotointivaiheessa osa materiaalista on rajatussa käytössä hankkeen omilla ja yhteistyökumppanien kursseilla.

Kaikki julkaistut materiaalit löydät  materiaaliarkistosta.

Erityisesti koulutusta varten suunniteltujen materiaalien lisäksi Luomutietoverkon artikkelien joukossa on paljon ajankohtaista tietoa, joka myös sopii opiskelun ja opetuksen tueksi.

Näillä sivustoilla julkaistaan lisää materiaalia hankkeen ajan. Omilla sivuilleen listattujen hyvät käytännöt tietoiskujen, asiantuntijatietoiskujen, diaesitysten, tutkimustiivistelmien ja oppikirjojen lisäksi hankkeessa julkaistaan myös tietokortteja, vastauksia kysymyksiin, linkkikoosteita ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä oppimateriaaleja.

LuomuTIETOverkon materiaalien esite: Monipuolisia materiaaleja viljelijän avuksi (julkaistu Luomupäivässä 9.11.2011)

Luomupäivän materiaaleja (infokirje 2/2011)

Tulosta