Oppikirja

Luonnonmukainen maatalous–oppikirja netissä

Luonnonmukainen maatalous (Rajala 2006) on saatavilla näköispainoksena verkossa. Kirja on jaettu luvuittain pdf-tiedostoihin, joita voi ladata ja tulostaa vapaasti. Se sopii perusteokseksi esim.  viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden käyttöön.

Esipuhe,  sisällysluettelo ja johdanto (12 s, 3,3 Mt)
1. Luonnonmukaisen maatalouden perusteet, Jukka Rajala (40 s, 0,4 Mt)
2. Maan viljavuus
, Jukka Rajala (52 s, 1,6 Mt)
3. Viljelykierrot
, Jukka Rajala (20 s, 0,5 Mt)
4. Ravinnekierrot ja ravinnehuolto luonnonmukaisessa viljelyssä
, Jukka Rajala, Petri Leinonen, Ilmari Schepel (126 s, 1,7 Mt)
5. Kasvinsuojelu, Jukka Rajala, Anne Piirainen, Ilmari Schepel, Heikki Koskimies, Johanna Huikko (64 s, 0,6 Mt)
6. Peltokasvien luonnonmukainen viljely, Jukka Rajala (44 s, 0,7 Mt)
7. Puutarhakasvien luonnonmukainen viljely
, Jukka Rajala ja Ritva Mynttinen (43 s, 1,1 Mt)
8. Luonnonmukainen kotieläintuotanto
, Brita Suokas, Ulla Roiha ja Kristiina Dredge (32 s, 1,0 Mt)
9. Luomutuotteiden jatkojalostus ja markkinointi
, Sampsa Heinonen, Marita Leskinen, Marja-Riitta Kottila,  Pekka Terhemaa (32 s., 0,3 Mt)
10. Luomutuotantoon siirtyminen ja talous, Jukka Rajala, Kauko Koikkalainen (34 s, 0,6 Mt)

Luonnonmukainen maatalous. 2006.  Rajala, J. (toim.).  Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, julkaisu no 80. ISSN 0786-8367.
Kirja on hankittavissa HY Ruraliasta

Tulosta