Ota kantaa, miten luomun kehittämistavoitteet saavutetaan

Luomustrategiatyöryhmän laatiman strategian tavoitteita on, että vuonna 2015 luomuruuan osuus ruuan vähittäiskaupasta olisi kuusi prosenttia, kun se nyt on prosentin verran, kaikissa julkisissa keittiöissä tarjottaisiin luomua ja horeca-sektorilla luomun osuus olisi kasvanut 15 prosenttia vuosittain. Lisäksi Suomen elintarvikeviennistä tavoitellaan luomulle 10 prosentin osuutta vuoteen 2015 mennessä.Miten luomustrategian tavoitteet saavutetaan? Kaikilla luomun kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua verkkokeskusteluun luomualan toiminnasta ja rahoituksesta osoitteessa www.otakantaa.fi  helmikuun kolmen ensimmäisen viikon ajan.Luomuliitto tekee maaliskuun 2010 loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella selvityksen luomualan ongelmakohdista ja etsii niihin ratkaisua. Selvityksessä on tarkoitus antaa selkeitä parannusehdotuksia, jotta Suomen luomuruokaketju saataisiin tehokkaammaksi ja sen rahoitus kohdentuisi olennaisimpaan.

Hanketta valmistelee agronomi Mikko Rahtola Luomuliitosta. Hän on tammikuun ajan perehtynyt tämänhetkiseen rahoitusjärjestelmään ja sen vaikuttavuuteen sekä haastatellut avainhenkilöitä alan kehitystarpeista.

– Tavoitteet ovat kovat. Ja ratkaistavissa, Rahtola sanoo.

Luomun kehittämisen haasteita ovat mm se, että Suomessa kotimainen luomumarkkina on pieni, eivätkä elintarviketeollisuus ja kauppa ole siksi lähteneet panostamaan luomuun. Ja tavanomaista suomalaista ruokaa pidetään monesti riittävän hyvänä.

Rahtolan mukaan kehittämisen linjat alkavat olla selvillä: Luomuketjun järjestäytymisen ja osaamisen astetta on nostettava.

Ota kantaa luomun kehittämiseen
www.otakantaa.fi

Luomuliiton luomutietohanke
www.luomuliitto.fi/index.php/luomutieto-hanke

8.2.2010 Teksti: Jukka Rajala
Tulosta