Maatalous ja ilmastonmuutos

Ihmisen harjoittama maanviljelys ja karjatalous vaikuttaa ilmakehän koostumukseen ja ominaisuuksiin lukemattomin eri tavoin. Osa vaikutuksista on seurausta biologisista ja kemiallisista prosesseista maatiloilla kuten vaikkapa peltomaan eloperäisen aineksen hajoamisesta, kotieläinten lannan käsittelystä tai kotieläinten ruuansulatuksesta. Osa vaikutuksista puolestaan aiheutuu kokonaan maatilojen ulkopuolella, kuten esim. maataloudessa käytettävien tuotantopanosten (koneet, väkilannoitteet, kasvinsuojeluaineet) valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Lue lisää »

Rikkakasviäestys

Rikkakasviäestystä tarvitaan, kun ennaltaehkäisevät ja epäsuorat menetelmät eivät riitä, kertoo Juuso Joona LuomuTIETOverkon verkkoluennossa. Lue lisää »

Luomurukiin viljelyohjeita

Ruis sopii viljoista parhaiten luomuviljelyyn. Luomurukiin satotasot ja  katetuottolaskelmat kestävät vertailun tavanomaisten kanssa. Sen syys- ja kevätmuodot kilpailevat hyvin rikkakasveja vastaan ja laajan juuristonsa ansiosta se hyödyntää pellon ravinteita hyvin. Rukiin viljely monipuolistaa luomuviljatilan viljelykiertoa, joka muutoin painottuu kevätkylvöisiin kasveihin. Viljelyn työhiput tasoittuvat ja ja kevätviljojen rikkakasvien hallinta helpottuu.
Lue lisää »

Kuhisevatko pientareet?

Maatalousympäristön hyönteisiin ja valokuvaukseen perehtynyt Anne Piirainen Ruralia-instituutista esitteli luomupäivillä pientareitten monimuotoisuutta ja sen edellytyksiä. Esitys runsaine kuvineen on nyt katseltavissa ja kuunneltavissa LuomuTIETOverkossa. Lue lisää »

Alus- ja kerääjäkasvit parantavat maata

Alus- ja kerääjäkasveilla tuodaan peltoon typpeä, sidotaan sitä ja parannetaan maan rakennetta. Luomupäivässä Hannu Känkänen MTT:ltä kertoi näistä mahdollisuuksista ja niiden käytöstä Suomessa. Esitys on nyt katseltavissa ja kuunneltavissa verkkoluentona. Lue lisää »

Alus- ja kerääjäkasvien mahdollisuudet hyödyksi

Aluskasvi kasvaa yhdessä tuotantokasvin kanssa mutta jatkaa kasvuaan tämän korjuun jälkeen. Ihanteellinen aluskasvi kasvaa aluksi hitaasti, häiriten mahdollisimman vähän pääkasvin kasvua. Pääkasvin korjuun jälkeen aluskasvin tulisi hyödyntää valo, vesi ja vapaat ravinteet tehokkaasti eli kasvaa voimakkaasti. Kerääjäkasvin tehtävä on kerätä maasta ravinteita, etenkin mineraalityppeä, ja estää siten huuhtoutumista. Lue lisää »

JaloJäte

Elintarviketjussa on runsaasti vajaahyödynnettyjä jätteitä ja sivuvirtoja. Toisaalta energian ja lannoitteiden hinnat nousevat ja yritykset kohtaavat yhteiskuntavastuuseen ja ympäristönsuojeluun liittyviä velvoitteita. Helena Kahiluoto MTT:ltä kertoi luomupäivässä millaisia ratkaisuja JaloJäte -hanke on hakenut tähän tilanteeseen.

Lue lisää »

Kannattaako luomutuotanto?

Jukka Tauriainen MTT:ltä kertoi luomupäivien yleisölle kannattavuuskirjanpitojärjestelmän kautta saadusta tiedosta. Luomu kannattaa tavanomaista tuotantoa paremmin. Nyt esitys tarjotaan verkkoluentona. Lue lisää »

Luomutuotanto kannattaa (tutkimustiivistelmä)

Vuonna 2011 luomutilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan olevan 0,60 ja tavanomaisten tilojen 0,37. Luomutilat saavuttavat siis 60 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteistaan eli yrittäjäperhe saa työtunnilleen 8,5 euron palkan ja omalle pääomalle 4,2 prosentin koron. Tavanomaisessa tuotannossa joudutaan tyytymään 5,3 euron tuntipalkkaan ja 2,3 prosentin korkoon omalle pääomalle. Lue lisää »

Suuri luomumaitotila kannattavaksi

Luomumaidontuottaja Vesa Tikka kertoi luomupäivillä näkemyksensä mitä on tehokas luomumaidon tuotanto. Taivaalta tuleva energia otetaan mahdollisimman hyvin talteen. Omavaraisuus pienentää kuluja. Myös  suuret sadot ovat tärkeitä. Ja navetassa karjan kanssa tulee toimia oikein. LuomuTIETOverkko tarjoaa esityksen tallennettuna. Lue lisää »