Eläinten hyvinvointi, etiikka ja luomutuotanto

Artikkeli käsittelee eläinten hyvinvointia filosofisesta näkökulmasta. Suhtaudutaanko tuotantoeläimiin luomutuotannossa eri tavalla kuin tavanomaisessa tuotannossa, ja jos suhtaudutaan, niin miksi? Ovatko kyseessä erilaiset arvot vai erilainen näkemys ihmisen asemasta luonnossa? Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa luonnonmukaisen tuotannon eettistä kehystä ja siitä keskustellaan monissa erilaisissa yhteyksissä. Mutta mitä eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan luomutuotannossa? Onko eläinten elämä laadultaan hyvää ja millaisessa eettisessä viitekehyksessä kysymystä pitäisi tarkastella? Luomutuotannossa painotetaan luonnollisuutta, ja se tietenkin vaikuttaa paljon käsitykseen siitä, mitä eläinten hyvinvoinnilla ymmärretään. Lue lisää »

Miten rakennan luomulihasikalan? Kokemuksia Itävallasta

 

Kuivikkeen käyttö, karkearehun tarjonta, liikkumatila karsinoissa ja ulkotarhan toteutus asettavat omat haasteensa luomusikalan rakentajalle. Etenkin, kun rahaa ei saa kulua liikaa. Esittelyssä on kolme mallia Itävallasta: Laatikkopihatto, 50/50 karsina pienryhmille sekä suurryhmäsikala. Ne tarjoavat tilaa tonkia, huomioivat sikojen liikkumistarpeen ja ohjaavat sikojen käyttäytymistä. Kiinteän lattian ja yksinkertaisten seinärakenteiden ansiosta rakennukset ovat muunneltavissa muuhunkin käyttöön, mikä pienentää investoijan riskiä. Rakennuskustannukset ovat 400 € – 1000 € lihasikapaikkaa kohti. Tuotoksen optimoinnin kannalta rakennuksen sijainti ilman- ja tuulensuuntien suhteen on tärkeää.  Lue lisää »

Miten luomusikatuotanto toimii Itävallassa?

Artikkeliin on koottu luomutuotannon reunaehdot Itävallassa. Millaiset ovat tuotantotilojen kasvuolosuhteet ja rakenne? Miten valvonta ja neuvonta toimii? Miten alaa kehitetään ja mitä voi tehdä vielä paremmin? Nämä olivat kysymyksiä, joihin haettiin vastauksia opintomatkalla syksyllä 2011.

 

 

 

 

Lue lisää »

Luomu kasvaa ja luomuvalvonta toimii

Luomuvalvonnalla turvataan kuluttajien luottamusta luomutuotantotapaan ja varmistetaan reilun kilpailun edellytyksiä luomutuotteiden markkinoilla. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran luomuvalvontaraportin 2011 mukaan nämä tavoitteet toteutuvat hyvin myös tilanteessa, jossa luomu kehittyy vauhdilla. Havaittujen säännöstenvastaisuuksien ja annettujen seuraamusten määrissä ei ole suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Lue lisää »

Luomutilan kaliumhuolto -tietokortti

Biotiittikivijauhetta_kalilannoitukseen-001Mistä luomuviljelyssä saadaan kaliumia? Mikä on maan omien kaliumvarojen merkitys? Miten luomutilan kaliumhuolto on syytä järjestää?

Luomutilan kaliumhuollon järjestämisestä kertoo Luomutilan kalium-huolto tietokortti, jonka on laatinut Jaana Väisänen LuomuTIETOverkkoon.

Lue lisää »

Maan eloperäinen aines ja biologinen aktiivisuus

Laaja juuristo saa riittävästi ravinteita vähemmällä lannoituksellan mm maan rakenteesta.Maan eloperäinen aines ja biologinen aktiivisuus ovat tärkeitä maan kasvukuntoon vaikuttavia ominaisuuksia. Jukka Rajalan LuomuTIETOverkolle laadimassa diaesityksessä käsitellään aihetta monipuolisesti. Lue lisää »

Luomuviljely parantaa mansikan pölytyksen onnistumista

Luonnonmukaisen viljelyn vaikutuksia mansikoiden pölytykseen selvitettiin Lundin yliopiston tutkimuksessa. Viljelykokeessa mansikoiden pölytys onnistui yli kaksi kertaa paremmin luomuviljelyssä kuin tavanomaisilla tiloilla. Paremman pölytyksen myötä sekä sadon määrä että laatu olivat korkeampia. Myönteinen vaikutus ilmenee jo 2-4 vuoden kuluessa luomuun siirtymisestä. Tutkimus osoittaa, että luomuviljelyyn siirtyminen voi parantaa nopeasti pölytyksen onnistumista ja siten myös mansikkasadon määrää ja laatua. Lue lisää »

Millaisia tukia luomusika– ja nautatilalle?

Luomukotieläintila voi saada monenlaisia tukia. EU- ja kansalliset tuet, ympäristötuen erityistuet ja kotieläinten hyvinvointituki tarjoavat monia vaihtoehtoja, joita luomukotieläintiloilla voidaan hyödyntää. Yritysneuvoja Katja Mahal on laatinut havainnollisen yhteenvedon LuomuTIETOverkko-hankkeelle luomukotieläintilojen käytettävissä olevista eri tukimuodoista. Lue lisää »

Luomukasviksille sormenjälki

Kasvava luomutuotteiden kysyntä ja luomutuotteista saatava parempi hinta on tuonut mukanaan myös lieveilmiöt kuten tuoteväärennökset. Valvontajärjestelmän ja -merkkien lisäksi koetaan tarpeelliseksi kehittää muitakin keinoja tunnistaa luomutuote. Eurooppalaiset tutkijat selvittävät parhaillaan yhteistyössä erityisesti luomutuotteille ominaisia kemiallisia sormenjälkiä. Tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen työkalu tuoteväärennösten tunnistamiseen. Siten kuluttajat voivat jatkossakin olla varmoja, että luomutuote on oikeasti luomua. Lue lisää »

Luomuporsastuotannon haasteet Osarassa

Osaran koulutilalla on harjoitettu luomutuotantoa vuodesta 1996 lähtien. Myös siat hoidetaan luonnonmukaisesti. Miten pieni emakkosikala on muutettu luomutuotannon soveltuvaksi? Miten tuotanto on järjestetty? Mm. näihin kysymyksiin vastaa luomusikatuotantoon perehtynyt neuvoja Katja Mahal  käyttäen esimerkkinä Osaran koulutilan luomusikalaa LuomuTIETOverkolle laatimassaan esityksessä. Lue lisää »