Rohkeutta lähiluomuun

Kansa tahtoo lähiluomua. Miksi sitä ei sitten ole tarjolla?

Selätetään ihan aluksi sanahirviö. Lähiluomu. Hyväksytään se tosi asia, että lähiluomua ei ole vielä sertifioitu. Se tarkoittaa yhdelle oman kasvimaan tuotteita ja toiselle kotimaista tuotantoa. Yleisimmin lähiluomulla tunnutaan tarkoittavan kotimaakunnassa kasvatettua ruokaa. Luomuasiantuntija Mikko Rahtolan mielestä lähiluomua voisi joissain tapauksissa olla esimerkiksi Itämeren alue. Lue lisää »

Fosforia voidaan säästää ympäristö paranee

Kuinka paljon maatalouden fosforinkäyttö muuttuisi, jos fosforia annosteltaisiin tarpeen mukaisesti ja kotieläintalouden sivutuotteet hyödynnettäisiin nykyistä paremmin?

Maatalouden fosforikiertoa tarkastellut laaja MTT:n tutkimus osoittaa, että fosforilannoituksen kokonaismäärää voidaan vähentää huomattavasti koko Suomessa ja etenkin kotieläintuotantoon keskittyneillä alueilla. Lue lisää »

Luomuviljan markkinakatsaus ilmestynyt

Luomuviljamarkkinoilla tilanne on melko vakaa. Viljojen, valkuais- ja öljykasvien hinnat ovat säilyneet korkealla. Ostajat ovat kiinnostuneet ostamaan kaikkia raaka-aineita, mutta erityisesti luomurukiista näyttää olevan pulaa. Näin kerrotaan 13.4.2012 ilmestyneessä VYR:n luomuviljan kotimaan markkinakatsauksessa. Lue lisää »

Luomun ympäristötehokkuus

Luomutuotannosta vallitsee mitä erilaisimpia uskomuksia ja käsityksiä – myyttejä. Tässä artikkelissa vastataan niistä kahteen: ”Luomun ravinnekuormitus on tavanomaista maataloutta voimakkaampaa käytetyn karjalannan vuoksi” sekä ”Luomussa käytetään enemmän energiaa kuin tavanomaisessa tuotannossa”.

Luomutuotantoa ja sen ympäristövaikutuksia arvioidaan usein vain maatiloilla tapahtuvien toimintojen perusteella. Tällöin jäävät huomiotta maatilan ulkopuoliset toiminnot, joiden vaikutus kokonaisuuteen voi olla selvästi maatilatoimintoja suurempi. Lue lisää »

Luomuala uskoo kasvuun: Toimiva arvoketju kaipaa lisää luottamusta

Luomumarkkina kasvaa nyt ripeästi ja luomuala uskoo kasvun jatkuvan myös lähivuosina. Toimijat kokevat olevansa hyvin sitoutuneita ketjun kehittämiseen, mutta epäilevät muiden sitoutumista. Luottamusta toimijoiden välille tarvitaan lisää kasvun varmistamiseksi. Nämä tulokset ilmenevät ProLuomun tilaamasta Luomun ketjubarometri- tutkimuksesta. Lue lisää »

Luomuala on kiinnostava kasvuala

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuudessa perjantaina 30.3. julkistettiin ministeriön suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuore selvitys luomualan kehittämiskeinoista. Luomuala on kiinnostava kasvuala, minkä totesi myös tilaisuuden avannut maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. ProLuomu ry tavoittelee Marja-Riitta Kottilan johdolla luomuruuan lisäämistä ruokapöydissä. Lue lisää »

Palkokasvien viljely säilörehuksi ja viherlannoitukseen

Palkokasvit ovat keskeisiä pyrittäessä omavaraiseen typpitalouteen. Palkokasvit ovat myös tärkeitä valkuaisomavaraisuuden kannalta. Mitkä palkokasvit soveltuvat meillä viljeltäviksi? Millaista viljelytekniikkaa niiden viljelyssä on syytä käyttää? Yksi- ja monivuotisten palkokasvien ominaisuuksia ja viljelytekniikkaa valottaa tutkija Arja Nykäsen LuomuTIETOverkolle laatimat monipuoliset multimediaesitykset. Lue lisää »

MMM: Luomutuotannon tavoitteeksi 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä

Luomualan reipas kasvu on maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena. Ministeriö julkisti maaliskuun lopussa suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuoreen selvityksen luomualan kehittämiskeinoista. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen aikoo viedä ministeriön linjaukset hallituksen käsittelyyn lähitulevaisuudessa. Lue lisää »

Luomutuotteet tarvitsevat sopivan jakeluketjun ja tarinan

 

Luomuviestinnän ja -markkinoinnin asiantuntija Marika Auersalmi kertoi LuomuTIETOverkolle kuinka tuotteille löydetään sopivat jakelukanavat ja millaiset tarinat toimivat markkinnoinnissa.   Lue lisää »

Miten Itämerta rehevöittävät ravinteet saadaan hyötykäyttöön? Ota kantaa 15.4. saakka

Ympäristöministeriö laatii parhaillaan ravinteiden kierrätyksen ohjelmaa. Sen tavoitteena on, että erityisesti fosfori- ja typpipäästöt Itämereen vähenevät selvästi ja että Itämeren tila olisi hyvä. Kansalaisilta toivotaan Otakantaa.fi -foorumilla näkemyksiä siitä, miten ravinteet saadaan paremmin hyötykäyttöön. Keskustelu on auki 15.4. saakka. Lue lisää »