Luomusadot tilastoitu vuodelta 2011

Luomuviljaa tuotettiin vuonna 2011 yhteensä 82 miljoonaa kiloa. Määrä on 2 % Suomen koko viljantuotannosta ja yli 2 miljoonaa kiloa enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Luomurukiin sato oli 8 miljoonaa kiloa eli 9 prosenttia rukiintuotannosta. Tiedot ilmenevät Matilda maataloustilastoista Luomusatotilasto 2011 -tutkimuksesta. Lue lisää »

Piiriojien kunnostus ja täydennyssalaojitus

IMG_0205 – KopioPellon kuivatuksessa on tärkeää reunaojien kunto. Tasaisilla lohkoilla pellon muotoilu, notkelmien tasaaminen ja täyttäminen ovat tärkeitä toimia pellon peruskunnostamiseksi.

Toisinaan tarvitaan myös salaojituksen parantamista ja täydennyssalaojitusta.

Näihin kysyksiä valottaa erikoissuunnittelija Jukka Rajala  LuomuTIETOverkolle laatimassaan esityksessä. Lue lisää »

Luomutiloilla harvoin puutetta fosforista – tutkimus Pohjanmaan ja Hämeen luomutiloilla v. 2004-2005

 

Luomussa tärkeimmät fosforilähteet ovat kotieläinlanta ja maan kasveille käyttökelpoiset fosforivarat. Koska kasvinviljelyyn suuntautuneilla luomutiloilla lannan saatavuus on rajoitettua, fosforin puutos saattaisi olla yhtenä syynä luomun tavanomaista viljelyä heikompaan satotasoon. Tässä tutkimuksessa selvitettiin luomupeltojen fosforipitoisuuden muutoksia ja viljavuustasoa tavoitteena arvioida, onko luomuviljelyssä puutetta fosforista ja voisiko kotieläintuotannon ylijäämäfosforin suuntaaminen luomupelloille nostaa satotasoa. Lue lisää »

Paimenkoiran käyttö karjatilalla

Paimenkoira on verraton apulainen karjatiloilla.  Miten siirtää eläimet laitumelle ja lohkolta toiselle? Miten siirtää eläimiä navetassa lypsylle ja lypsyltä pois sekä osastosta toiseen? Paimenkoira korvaa enemmän kuin yhden ihmisen kotieläinten hoidossa.  Luomumaidontuottaja Heikki Teittinen on paneutunut paimenkoirien käyttöön ja koulutukseen. Seuraavassa hän kertoo paimenkoirien käytöstä nautojen ja lampaiden hoidon apuna sekä paimenkoirien kouluttamisesta.

 

.

Lue lisää »

Lannoitus, ravinnetaseet ja maatalouden vesistökuormitus

Miten ravinnetaseet ovat Suomessa kehittyneet?  Miten käytettyjen lannoitteiden ravinteiden hyväksikäyttöä voitaisiin parantaa?
Miten ravinnepäästöjä vesistöihin voitaisiin vähentää?

Ravinnetaseiden kehityksestä Suomessa ja taseiden parantamismahdollisuuksista kertoo diaesitys, jonka on laatinut professori Eila Turtola MTT:ltä  LuomuTIETOverkkoon. Lue lisää »

Kustannustehokas sikalaremontti haussa

Sikojen hyvinvoinnin keskiössä on mahdollisuus tonkimiseen ja eriytetyt toiminta-alueet nukkumiseen, syömiseen ja ulostamiseen. Keskeisiä ongelmia olemassa olevissa sikalarakennuksissa ovat tilanpuute, muutoksissa syntyvät ilmastointiongelmat ja virikemateriaalin taipumus tukkia lannanpoistojärjestelmä. Osaratkaisuja on paljon: olkihäkit, annosteluautomaatit, pehmeät pesät, isommat karsinat tai pienen olki- tai heinämäärän tarjoaminen virikelelun lisäksi. Muutoskustannusten lisäksi pitää huomioida lisääntyvä työmenekki huoltotoimenpiteissä. Lue lisää »

Omenalajikkeita luomuviljelyyn

Luomuomenanviljelyssä tarvitaan omenaruvenkestäviä lajikkeita. Alan  opettajana ja yrittäjänä aiheeseen perehtynyt Anssi Krannila Hirvensalmelta kertoi LuomuTIETOverkolle millaisia vaihtoehtoja on olemassa. Esitys tarjotaan nyt multimediana kaikille kiinnostuneille. Lue lisää »

Palkokasvit ilmastonmuutoksen hillitsijöinä sekä biopolttoaineiden raaka-aineena

Palkokasvien kyky sitoa typpeä vähentää fossiilisista energialähteistä peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä ja tuottaa pienempiä ilokaasu- eli dityppioksidipäästöjä verrattuna teollisesti valmistetulla typellä lannoitettuihin viljely- ja laidunjärjestelmiin. Palkokasvit myös nopeuttavat hiilen varastoitumista maaperään. Useiden erilaisten ekosysteemipalvelujen tarjoamisen lisäksi palkokasvit voivat toimia arvokkaina raaka-aineina biojalostamoille korvaten raakaöljyyn perustuvia materiaaleja. Lue lisää »

Luomuviljelyssä samat sadot kannattavammin 13-vuotisessa tutkimuksessa Iowassa

Luomuviljelyssä voidaan saada samanlaisia satotasoja soijan ja maissinviljelyyn painottuvissa viljelykierroissa kuin tavanomaisessakin viljelyssä ja paljon kannattavammin. Tämä ilmenee 13- vuotta kestäneestä vertailututkimuksesta Iowan valtionyliopiston koetilalla.

 

 

 

.

Lue lisää »

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen

Suomalaisten luomututkimusten laajennettuja tiivistelmiä löytyy runsaasti MTT:n koostejulkaistusta kansantajuisesti ja helppolukuisesti kirjoitettuna.
Julkaisun aihepiirejä ovat; kasvinviljely, kotieläintuotanto, luomuelintarvikkeiden laatu,  luomu- ja lähiruoka kulutusvalintana, luomu ja ympäristövaikutukset, luomumaatilojen kannattavuus. Lue lisää »