Lihaketju nousuun

Lihaketju nousuun – eteläsavolaisen lihaketjun kehittämisseminaari  kokosi runsaasti kiinnostuneita tuottajia kuuntelemaan ja keskustelemaan lihantuotannon kehittämisestä. LuomuTIETOverkko julkaisee tässä muutaman puheenvuoron seminaarista.

Lue lisää »

Yhteistyöllä kotimaista luomua ruokapöytiin Pirkanmaalla

Luomuketjun vahvistamisessa yhteistyön sujuvoittaminen on kehittämisen avain. Yhteistyötä tulisi vahvistaa sekä tuottajien kesken että tuottajien, jalostajien, ammattikeittiöiden ja kaupan kesken. Näin todettiin päättyvän ProAgria Pirkanmaan luomu- ja lähiruokahankkeen Ketju pelaa yhteen –seminaarissa torstaina 9.2. UKK-instituutissa Tampereella. Lue lisää »

Luomumarkkinan arvo kasvoi 46 prosenttia vuonna 2011

Luomumarkkinan arvo kasvoi vuonna 2011 jopa 46 prosenttia ilmenee Nielsenin Kuluttajapaneelin uusista tiedoista. Luomutuotteiden osuus kaikkien ostojen arvosta nousi 1,2 prosentista 1,7 prosenttiin, kerrotaan Luomuliitosta, joka vastaa tietojen hankinnasta Nielseniltä.

– Kasvuprosentti näyttää hyvältä. Olemme iloisia siitä, että yritykset ovat tarttuneet luomuun selkeästi aktiivisemmin, toteaa Jukka Lassila Luomuliitosta. Lue lisää »

Kahdeksan syytä fosforivarojen käytön uudelleenarvioimiseksi globaalissa elintarvikejärjestelmässä

Kuten öljyn ja muiden luonnonvarojen, taloudellisesti käytettävissä olevien fosforivarojen tuotantotaso tulee saavuttamaan huippunsa, minkä jälkeen seuraa tuotannon jyrkkä lasku ja siitä aiheutuva  kysynnän ja tarjonnan välisen eron kasvu. Tuotannonalan tietoihin perustuvien analyysien mukaan maailmanlaajuinen fosforintuotannon huippu saavutetaan vuoden 2040 paikkeilla.

Lue lisää »

Maan reservikalium ja nurmien kaliumlannoitus

Apilanurmen_niitto1Kalium on tärkeä nurmien sadonmuodostuksen kannalta. Perinteisesti kaliumlannoitus on perustunut viljavuusanalyysin kaliumlukuun (mg K/l maata). Reservikalium selitti kaliumlannoituksella saatua nurmien satovastetta selvästi paremmin kuin viljavuuskalium. Nurmialueella tulisi suosia maan reservi-kaliumanalyysiä etenkin, jos rehun kaliumpitoisuus on korkea. Lue lisää »

Vastustuskykyisiä bakteereja Etelämantereella

Lähes kaikille antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit eivät ole enää vain ihmisten ongelma, vaan ympäristöongelma. Ruotsalaistutkijat löysivät kolibakteerin antibioottiresistenttiä muotoa merivedestä Chilen antarktisten tutkimusasemien läheisyydestä.

Etelämantereelta löydetty kolibakteeri tuottaa ESBL-entsyymiä, joka tekee sen vastustuskykyiseksi suurimmalle osalle tunnettuja antibiootteja. Lue lisää »

Superbakteerit levinneet luonnonvaraisiin eläimiin

Pelättyjä ja lähes kaikille antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja on löydetty ensimmäisen kerran villieläimistä Yhdysvalloissa. Tutkijoiden mukaan on lähes mahdotonta selvittää, miten villieläimet ovat bakteerin saaneet. Lue lisää »

Luomun aitouden todentamiseen analyysimenetelmia

Euroopanlaajuisessa tutkimuksessa jäljitetään seuraavat 3 vuotta erityisesti luomutuotteille ominaisia kemiallisia sormenjälkiä ”Fast methods for authentication of organic plant based foods” (AuthenticFood) -tutkimushankkeessa. Luomutuotteiden osalta onkin koettu tarpeelliseksi lähteä kehittämään luomun aitouden varmistavia menetelmiä, ns. aitousindikaattoreita. Suomesta tutkimusryhmässä ovat mukana  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat. Lue lisää »

Huoltovarmuus luomutuotannon vahvuus

Huoltovarmuuden varmistamista yhteistyössä eri tahojen kanssa kehitetään. Kriisitilanteisiin on valmistauduttava etukäteen ja elintarvikehuollon toimivuus on yksi tärkeimmistä asioista varmistaa, myös pidemmissä kriiseissä. Tällöin fossiilisten polttoaineiden saanti ja ulkomaankauppa voivat häiriintyä merkittävästi tai jopa pysähtyä.

Luomutuotannossa käytetään biologista typensidontaa, viljelykiertoa ja eloperäisiä lannoitteita eikä tuotanto ole riippuvainen ostolannoitteista. Tämä on merkittävää huoltovarmuuden kannalta, sillä ostolannoitteet tulevat suureksi osaksi ulkomailta ja ne tuotetaan käyttäen merkittäviä määriä fossiilisia polttoaineita, tähdentää Luomuliitto tiedotteessaan. Lue lisää »

50 prosenttia luomuun vuoteen 2030 mennessä?

Maabrändityöryhmä asetti tavoitteeksi nostaa Suomen luomuviljelyalan puoleen koko viljelyalasta vuoteen 2030 mennessä. MTT:n tuoreen Luomu 50 -raportin mukaan tämä edellyttäisi luomuviljelyn lisääntymistä kymmenen prosentin vuosivauhdilla. Tehokas luomutuotanto ja ravinnetalous vaatisivat myös kasvin- ja kotieläintuotannon kiinteämpää vuorovaikutusta.

Luomuviljely on saavuttanut Suomessa jo varsin vankan jalansijan ja tuotantopinta-ala on noin kahdeksan prosenttia kokonaisviljelyalasta. Luomutuotteiden markkinaosuus on kuitenkin vain prosentin luokkaa, mikä viittaa siihen, että tuotantoketju ei toimi ongelmitta. Lue lisää »