Verkosto

LuomuTIETOverkon materiaaleja tuotetaan ja toimintaa kehitetään verkostomaisesti internetin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Käytännön toiminnassa tärkeällä sijalla ovat teemaryhmät. Ryhmissä suunnitellaan koulutuksia ja oppimateriaaleja sekä pilotoidaan uusia toimintatapoja.

Hanke kehittää täydennyskoulutusta verkoston ja teemaryhmien avulla. Kehittämisprosessissa keskeistä on eri sidosryhmien osallistuminen, vaiheittainen eteneminen, jatkuva kehittäminen ja asiantuntijuuden jakaminen.

Hankkeen aloitusvuonna 2009  verkosto toimi verkossa hajautetusti käyttäen mm. Googlen palveluita. Vuodesta 2010 lähtien toimintaa on keskitetty tämän verkkopalvelun ryhmätyöalueelle.

Tulosta