Vuoden luomuviljelijäksi Magnus Selenius

Luomuliitto valitsi Magnus Seleniuksen Vuoden Luomuviljelijäksi hänen innovatiivisuutensa ansiosta. Selenius on kehittänyt luomuviljelyn tarpeisiin maan hoitoa, muokkausta ja monia koneita sekä parannellut käytössä olevia koneita.

– Kylvökoneen ja erillisen äkeen rakentaminen kylvökoneen eteen on ollut yksi kehittelyn kohteista. Myös tavallista joustopiikkiäestä, kultivaattoria sekä lautasäestä on parannettu, jotta se soveltuu paremmin tehokkaaseen kestorikkakasvien torjuntaan, kertoo espoolainen Selenius.

Selenius tekee pienimuotoisia tilakokeita jonkin idean toimivuuden testaamiseksi itse tilallaan. Menossa on mm erilaisten muokkausmenetelmien vaikutuksen seuranta maan rakenteeseen.

– Maan rakenteeseen pitää satsata, jotta pellon vesitalous toimisi ja ravinteita ei turhaan päätyisi vesistöihin. Tasaiset, usein kosteanpuoleiset savimaat ovat haasteellisia viljeltäviä varsinkin luomussa. Pellon peruskunnon parantaminen on investointi tulevaan. Siitä myös toivoo saavansa sitten hyödyn aikanaan. Omalla tilalla maan rakenne on parantunut huimasti luomumenetelmien käytön ja kehittämisen myötä, toteaa Selenius.

Ilmastonmuutoksen takia sateisia syksyjä ja märkiä kelejä on yhä enemmän.

Parhaillaan menossa on laskeutusaltaan kaivaminen, tarkoituksena on osaltaan vähentää maa-aineksen ja ravinteiden päätymistä vesistöihin.

Myös aurinkokeräin kylmäilma-varastokuivurissa kuuluu tilan ympäristöratkaisuihin. Sillä pystyy myös varautumaan tulevaisuudessa yhä kallistuvaan öljyyn.

Seleniuksen mielestä asioista on aina mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia muiden viljelijöiden kanssa, kuten nyt meneillään olevalla Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Luomutietoverkon mielenkiintoisella kurssilla. Aina vaan tuntuu, että löytyy uutta opittavaa ja että tulee uusia haasteita ja ongelmia eteen.

www.luomuliitto.fi

Lisätietoja tilasta. Katso ja kuuntele Seleniuksen kokemuksia aurattomasta muokkauksesta

Teksti: Jukka Rajala

Tulosta